LOGOPEDSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR ABC

Osnivanje logopedsko-rehabilitacijskog centra ABC rezultat je dugogodišnjeg dijagnostičkog i rehabilitacijskog (terapijskog) rada s djecom.

Kako djeca rastu, tako sazrijevaju njihove sposobnosti, interesi i znanja. Tijekom faza njihova razvoja roditelji se susreću s pitanjima, problemima i izazovima koje treba savladati.

Mi u logopedsko- rehabilitacijskom ABC centru želimo roditeljima pomoći u zahtjevnim situacijama koje dječji razvoj podrazumijeva i to na način da svakom djetetu omogućimo dostizanje maksimuma vlastitih mogućnosti.

Svakom djetetu želimo pružiti kvalitetnu i individualno prilagođenu (po potrebi i multidisciplinarnu) terapiju. Isto tako, roditeljima pružamo informacije i savjete o mnogim vidovima dječjeg razvoja.

Ovo je putovanje moguće zahvaljući entuzijazmu, dugogodišnjem iskustvu i stalnoj edukaciji u područjima kojima se bavimo.

Vjerujemo da uspješan terapijski rad treba biti prilagođen svakom pojedinom djetetu, interaktivan i zabavan.

Upoznajte nas!

Ana Šečić
Ana Šečićmag. edukacijski rehabilitator

Edukacijski rehabilitator (defektolog) sa dugogodišnjim iskustvom u kliničkom radu s djecom rane kronološke dobi s višestrukim teškoćama, autizmom i teškoćama intelektualnog funkcioniranja.

Senzorna integracija

PECS – Sustav komunikacije razmjenom slika

Martina Starčević Perica
Martina Starčević Pericaprof. logoped

Logoped sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom na području logopedske dijagnostike i terapije komunikacijskih i govorno-jezičnih poteškoća djece predškolske i školske dobi.

PROMPT terapeut (I. stupanj)

Karla Bajnštingel
Karla Bajnštingelmag.logoped

Logoped sa iskustvom na području logopedske dijagnostike i terapije komunikacijskih i govorno-jezičnih poteškoća djece predškolske i školske dobi.

Prompt terapeut I. stupanj

TalkTools I. stupanj

Hanni Fejzić
Hanni Fejzićmag. logoped

Logoped sa iskustvom na području logopedske dijagnostike i terapije komunikacijskih i govorno-jezičnih poteškoća djece predškolske i školske dobi.

Lucija Perišić
Lucija Perišićmag. logoped

Logoped sa iskustvom na području logopedske dijagnostike i terapije komunikacijskih i govorno-jezičnih poteškoća djece predškolske i školske dobi.

Kornelija Berečić
Kornelija Berečićmag. logoped

Logoped sa iskustvom na području logopedske dijagnostike i terapije nakon moždanih udara i traumatskih oštećenja mozga

Ana Pongrac
Ana Pongracmag. edukacijski rehabilitator

Edukacijski rehabilitator sa dodatnom edukacijom iz područja senzorne integracije. Rad s djecom rane kronološke dobi s višestrukim teškoćama, autizmom i teškoćama intelektualnog funkcioniranja.

Trebate pregled?

Rezervirajte termin